ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TA’LIM JARAYONIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALARINING O‘ZINI O‘ZI JISMONIY CHINIQISHIGA BARQAROR EHTIYOJLARINI SHAKLLANTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 253-258

Keywords : Zamonaviy ta’lim; tipologik guruh; interfaol usullar; muammoli vaziyat; interaktiv o'qitish; psixofizik tarkibiy qismlar; kasbiy-amaliy tayyorgarlik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Interfaol usullarni o'quv jarayonida qo'llash ta'lim tizimida keng tarqalib bormoqda. Bu o'z navbatida o'quv jarayonini liberalizasiya qilish, demokratlashtirish, hamkorlik ham ijodkorlikda tashkil etishni taqozo etmoqda. Bir so'z bilan aytganda o'quv jarayoni markazida o'quvchi bo'lmog'i lozim va o'quv jarayoni unga qaratilgan, yo'naltirilgan bo'lishi talab etilmoqda. Shaxsga qaratilgan ta'lim o'quvchining o'quv mehnatini tashkil etishni harakatlantiruvchi, qiziqish, xohish, istaklarini ro'yobga chiqaruvchi kuch bo'lib xizmat qiladi. Bunday ta'lim o'qituvchi va o'quvchida doimiy ijodiy izlanish, uzluksiz o'z ustida ishlash imkoniyatini beradi. Bu holatning ijobiy kechishi ta'limda sifat va samaradorlikning kafolatidir

Last modified: 2021-07-28 14:35:17