ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SO‘ROQ QILISH TERGOV HARAKATINI O‘TKAZISH TARTIBI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 340-345

Keywords : tergov harakati; so‘roq; tergovchi; surishtiruvchi; gumon qilinuvchi; ayblanuvchi; qonuniylik; dalillar maqbulligi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada so‘roq qilish tergov harakatining asosiy qoidalari va tartibi, ushbu tergov harakatining natijalarini rasmiylashtirish tartibi hamda jinoyat ishlarini tergov qilishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Surishtiruvchi va tergovchilar tomonidan so‘roq qilish orqali dalillarga ega bo‘lishning asosiy usullari tahlil qilinadi.

Last modified: 2021-08-01 17:26:09