ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HİTİT KÜTÜPHANE VE ARŞİVLERİ

Journal: Akra Journal of Culture Art and Literature (Vol.9, No. 23)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 237-254

Keywords : Anadolu kütüphaneleri; Hitit kütüphaneleri; Hitit arşivleri; Kil tabletler;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yazının ve yazılı bilginin toplumsal, siyasi ve kültürel anlamda bir güç unsuru olarak görülmeye başlamasıyla birlikte kütüphane ve arşivlerin oluşturulmaya başladığı bilinmektedir. Anadolu topraklarında yazının keşfi ile birlikte ilk yazılı belgelerin üretildiği, elde edilen bilgi kaynaklarının ise saklanması korunması ve düzenlenmesi için kütüphane ve arşivlerde depolandığı ortaya çıkarılmıştır. Hitit kütüphane ve arşivleri yazının keşfinde olduğu gibi Mezopotamya uygarlıkları örnek alınarak oluşturulmuştur. Hititler tarafından kurulan bu kütüphaneler kütüphanecilik tarihi açısından oldukça değerli bir yere sahiptir. Araştırmada Hitit kütüphane ve arşivlerinin oluşum serüveni literatüre dayanılarak sunulmuştur. Kütüphane ve arşivlerde bulunan tabletlerin taşımış olduğu özellikler, kütüphanecilik açısından uygulanan teknikler belirlenmiştir. Ayrıca Hitit kütüphane ve arşivlerinin insanlık tarihi üzerindeki etkileri vurgulanmıştır.

Last modified: 2021-08-03 03:41:10