ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БЎЛАЖАК МУСИҚА ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 61-65

Keywords : касбий компетенция; педагогик маҳорат; мусиқий маҳорат; модулли ўқитиш технологияси; мусиқа ўқитувчисининг касбий компетенцияси.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

мақолада модулли ўқитиш технологиясининг мақсади, бўлажак мусиқа таълими ўқитувчисининг касбий компетенциялари мазмуни кенг ёритилган. Бўлажак мусиқа таълими ўқитувчисининг педагогик фаолиятни амалга оширишга тайёрлиги унинг билим, кўникма ва малакалари билан боғлиқ бўлиб, у эгаллаган касбий компетенциялари орқали мусиқа таълими жараёнида юзага келган педагогик муаммоларини ҳал қилишни таьминлайди.

Last modified: 2021-08-19 13:36:30