ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG`ICH SINF O’QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARIGA TAYYORLASH

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 218-225

Keywords : PIRLS; hikoya; o’qituvchi; o’quvchi; test; ota-ona; shaxmat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash tizimiga tayyorlash masalalari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar ham ko'rsatib o'tilgan.

Last modified: 2021-08-30 17:43:09