ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHLANG’ICH SINFLARDA FAZOVIY FIGURALAR TUSHUNCHASI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 226-230

Keywords : geometrik figura; uchburchak; to’rtburchak; kvadrat; fikrlash; matematik ta’lim.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan geometrik materiallar ustida ishlashning samarali usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek bu borada amalga oshiriladigan bir qancha amaliy ishlar ko'rsatib o'tilgan.

Last modified: 2021-08-30 17:43:48