ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 8)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 280-291

Keywords : Matritsa; k-chi tartibli minor; matritsa rangi; minorlar usuli; ekvivalent almashtirishlar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ixtiyoriy o'lchamli matritsaning bir necha satr yoki ustunlarini o chirishdanʻʻhosil bo‘lgan kvadrat matritsa determinantiga matritsa osti minori deyiladi. Bukvadrat matritsa tartibi matritsa osti minorning tartibi deyiladi. Agar berilganmatritsa kvadrat shaklda bo lsa, uningʻeng katta tartibli minori o zigaʻteng. Ixtiyoriy oʻlchamli matritsaning k ta satr va k ta ustunlarini ajratilgan boʻlib, bu satr va ustunlar kesishmalarida yotgan elementlaridan hosil bo‘lgan kvadrat matritsa determinantiga matritsaning k chi tartibli minori deyiladi.

Last modified: 2021-08-28 12:57:09