ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

UMUMIY O’RTA TA’LIMNING DAVLAT TA’LIM STANDARTLARI ASOSIDA KIMYO FANIDA BELGILAB QO’YILGAN KOMPETENSIYALAR VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 295-298

Keywords : Kompetensiya; Bilim; ko’nikma; malaka; kommunikativ kompetensiya; milliy va umummadaniy kompetensiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada davlat ta'lim standartlari va unda belgilab qo'yilgan fanga tegishli kompetensiyalar to'g'risida so'z yuritilgan. Shuningdek bugungi kimyo fani rivojlanishida kompetensiyalarning dars mashg'ulotlari davomida qo'llab borishning ahamiyati kata ekanligi bayon etilgan.

Last modified: 2021-08-30 18:41:10