ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’QISH DARSLARIDA O’QUVCHILARNI NUTQINI O’STIRISH USULLARI VA UNGA QO’YILADIGAN TALABLAR

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 471-477

Keywords : metod; talaffuz; intonatsiya; matn; maqol; tafakkur; fikr.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida O'qish darslari orqali og'zaki nutqni rivojlantirishning ayrim jihatlariga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek nutqni rivojlantirishga qaratilgan bir qancha tavfsiyalar ko'rsatilgan.

Last modified: 2021-08-31 14:09:19