ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YOSH AVLODNI MUSIQIY RITM, ESLAB QOLISH VA ESHITISH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 20-28

Keywords : Ritm; musiqa; cholg’u; sozanda; musiqiy asar; ijro.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada yosh musiqaga ishtiyoqmand avlodni tarbiyalashda musiqiy ritm, eslab qolish va eshitish qobiliyatlarini rivojlantirish usullari haqida hikoya qilinadi.

Last modified: 2021-09-08 17:43:00