ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

IKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA CHEKMASLIKNI ANIQLASH VA CHEKMASLIKDA UCHRAYDIGAN NUQSONLARNI BARTARAF ETISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 33-36

Keywords : Mahsulot; ishlab chiqarish; yengil sanoat; mato; ko’rsatgich.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada materiallar chekmasligini olish, uni hisoblash va chekmaslikda uchraydigan nuqsonlarni bartaraf etish bayon etilgan hamda ishlab chiqarish korxonalarida qo'llashga tavsiya qilingan.

Last modified: 2021-10-08 05:50:45