ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences >>

Vol.1, No.9

Publisher: Oriental Renessans LLC

Publishing Date: 2021-10-08

 1. ANALYSIS OF METHODS FOR CALCULATING REFERENCE SIGNATURES IN DIGITAL DEVICES

  Authors: Djurayev R. Kh.; Jabborov Sh.Yu.

 2. BOLALARDA TO‘R PARDA KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Boboyeva Ra'No Raximovna

 3. IKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA CHEKMASLIKNI ANIQLASH VA CHEKMASLIKDA UCHRAYDIGAN NUQSONLARNI BARTARAF ETISH

  Authors: O'ralov Lazizbek Soyibnazar O'G'Li; Xoldarova Zamira Tursunqul Qizi

 4. THE AGRICULTURAL ECONOMICS LITERATURE PROVIDES VARIOUS ESTIMATES OF THE NUMBER OF FARMS AND SMALL FARMS IN THE WORLD

  Authors: Jabari Ahmad Fahim

 5. SHIMOLIY AFG`ONISTON O’ZBEK MILLIY SHE’RIYATINING SHAKLLANISH TARIXI

  Authors: Niazi Sebghatullah

 6. JALOLIDDIN RUMIY SHAXSI FENOMENING IJTIMOIY-PEDAGOGIK TAHLILI

  Authors: Yunusxo'Jayev Mustafo

 7. FRANSIYA VA KOREYA RESPUBLIKALARIDA FUQAROLIKKA DOIR ISHLARNI YURITISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  Authors: Yuldashev Djaxongir Xayitovich

 8. ABU BAKR AR-ROZIY ETIKASIDA INSONNING O‘Z KAMCHILLIKLARINI ANGLASHI VA UNI BARTARAF QILISHI MUHOKAMASI

  Authors: Safarov Maqsudali Kamol O‘G‘Li

 9. THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE ESSAY GENRE IN ARTISTIC JOURNALISM

  Authors: Nasimova Iroda

 10. ИНВЕРСИЯ В СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ А.С. ПУШКИНА

  Authors: Исаева Юлия Павловна

 11. HELIANTHUS TUBEROSUS O’SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI

  Authors: Axmedova Ziyodaxon Qaxxorovna

 12. TOMCHILATIB SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI RIVOJLANISH DAVRI MUHOKAMASI

  Authors: Ishanov J. X. Jo‘Rayev B. B.

 13. CHUQUR TESHIKLARNI PARMALASH

  Authors: Omonov Abduqahhor Abdiraxmon O‘G‘Li

 14. EDUCATIONAL EVALUATION OF AN INTERACTIVE MULTIMEDIA LEARNING PLATFORM AND PURPOSE OF MODERN EDUCATION TYPES

  Authors: Xaitova Nafisa Naimovna

 15. PHILOLOGY. ITS INTERPRITATION AND CONTENT

  Authors: Kenjaboyev Sh.A.

 16. DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL LEXICOGRAPHY AND EDUCATIONAL DICTIONARIES IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

  Authors: Hamdamov Ramzbek

 17. ТЕМПЕРАМЕНТ: ЕГО ТИПЫ И СВОЙСТВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

  Authors: Бадалова Барно

 18. MAMUNIYLAR DAVRIDA IJTIMOIY MADANIY XAYOTNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

  Authors: Ergasheva Gulchexra Kuldoshevna

 19. AMIR NASRULLOXON AMALGA OSHIRGAN HARBIY ISLOHOTLAR

  Authors: Mamatqobulov To‘Lqin Eshqulovich

 20. TASHQI IQTISODIY FAOLIYATDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASHNING AYRIM JIHATLARI

  Authors: Suyunov Abdunor Miltikbaevich Muxammadieva Moxinur Ulug‘Bek Qizi

 21. THE ROLE OF STRATEGIES IN ENSURING UNITY OF FORM AND CONTENT IN SYNCHRONIC TRANSLATION

  Authors: Kudratov Azamat

 22. AXIOLOGICAL FEATURES OF CONDITIONAL SENTENCES IN THE UZBEK LANGUAGE

  Authors: Minnikulov Islom Urol Ugli

 23. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: СОГЛАСОВАННЫЙ ОТВЕТ НА COVID-19, ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

  Authors: Маткаримова Гузальхон

 24. COGNITIVE TECHNOLOGY. SYNTHESIS AND OPERATION OF APPLICATIONS

  Authors: Dzhangazova Kumriniso Abdulvakhobovna; Turobova Gulnoza Orif Kizi; Ganikhodzhaeva Dilfuza Ziyavutdinovna

 25. МЫШЛЕНИЕ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЧИ

  Authors: Шаймардонова Наргиза Махманазаровна

 26. DATA LOSS PREVENTION AND CHALLENGES FACED IN THEIR DEPLOYMENTS

  Authors: Turobova Gulnoza Orif Qizi; Djangazova Qumriniso Abdulvaxobovna; Ganikhodjayeva Dilfuza Ziyavutdinovna

 27. DARS MASHG‘ULOTLARIDA TARQATMA MATERIALLARDAN SAMARALI FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

  Authors: Sattorova Shaxnoza Raxmonqulovna

 28. MASHRAB SHE’RIYATIDA O‘ZLIKNI ANGLASH YO‘LI

  Authors: Tursunov Abdurashid

 29. MATEMATIKA FANINI O‘RGANISH JARAYONIDA UCHRAYDIGAN AYRIM MUAMMOLAR

  Authors: Djakayeva Kenjagul Davletboyevna; Davlatboyev Temur Obod O'G'Li

 30. YER USTI LAZER SKANERLASH TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA OBYEKTLARINI TADQIQ QILISH HAQIDA

  Authors: Radjabov Toxir Yusupovich; Mirzaolimov Ilxom Yusupjonovich; Qarshiboyev Abdullaziz Ixtiyor O‘G‘Li

 31. ZOMIN MILLIY TABIAT BOG‘INING BIOLOGIK XILMAXILLIGI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH

  Authors: Saqiyev Q.B.

 32. ISSIQLIK ELEKTR STANTSIYALARIDA QOZONXONA AGREGATLARINING FOYDALI ISH KOEFFITSIYENTI OSHIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR

  Authors: Butayev To‘Xtasin; Bektoshev Oybek Qosimjon O‘G‘Li; Abdunabiyev Dostonjon Ibroximjon O‘G‘Li; Esonalieva Nilufar

 33. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАДИЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

  Authors: Каримов Оятилло Халимович

 34. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

  Authors: Давранов Хусниддин Бахранович

 35. USTUK UCHASTKASI MA’DAN QAMROVCHI JINSLARNING MINERAL-PETROGRAFIK TARKIBI

  Authors: Mansurov Muxammadjon; Yusupov Ulug‘Bek

 36. G‘ALLA ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

  Authors: Alimardonov Shuxrat Raxmonovich; Nurullaev Azamxon Komiljon O‘G‘Li

 37. LINGVISTIK PRESUPPOZITSIYA PRAGMATIK MUAMMO SIFATIDA YUZAGA KELISHI VA O’RGANILISHI

  Authors: usupjanov Elyorbek Usmonali O‘G'Li

 38. КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

  Authors: Умурзакова Айгул Умаровна

 39. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В ОБУЧЕНИИ ГОВОРЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

  Authors: Кадырова Хосият Назаровна

 40. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ

  Authors: Мансурова Тахмина Тохировна

 41. QUALITY CONTROL AND MANAGEMENT IN GAS SUPPLY SYSTEMS

  Authors: Jabriev Akbar Normuradovich; Khudoykulov Ural Chorshanbiyevich

 42. BIRINCHI VA TO’RTINCHI MAVSUMDA YETISHTIRILGAN PILLALAR QOBIG‘INING XUSUSIYATLARI

  Authors: Umurzakova Halima Habibullayevna; Atabayev Izzatbek Xayibay O'G'Li; Tursunov Temur Dilshod O‘G‘Li; Ortiqova E'Zoza Zokirjon Qizi; Xoldarova Sevara

 43. YAGONA DARCHA TAMOYILI ASOSIDA DAVLAT XIZMATLARI KO‘RSATISHNING MILLIY QONUNCHILIKDAGI AYRIM JIHATLARI VA XALQARO TAJRIBA

  Authors: Babakulov Аzamat Sotiboldiyevich

 44. THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MANAGEMENT OF E-LEARNING PLATFORMS AND MONITORING KNOWLEDGE OF STUDENTS

  Authors: Rakhimov Mehriddin; Yuldashev Axrorjon; Solidjonov Dilyorjon

 45. QIZILQUM TABIIY GEOGRAFIK O`LKASINING TABIIY BOYLIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH MASALALARI

  Authors: Saliyev Erkinbay Po'Lat O'G'Li; Yuldashova Dilnoza Kidirbayevna

 46. Y.A. KOMENSKIY PEDAGOGIK QARASHLARI XUSUSIDA MULOHAZALAR

  Authors: Shaydullayeva Kamola Shapulatovna

 47. “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA ISKANDAR KIM EDI?

  Authors: Umarova Gulmalika

 48. “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDAGI SOMATIZM KOMPONENTLI MAQOLLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATI

  Authors: Akbaraliyeva Xurshida Shavkatjon Qizi

 49. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

  Authors: Жабборова Нафиса Хикматовна

 50. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

  Authors: Сапарниязова Зухра

 51. РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

  Authors: Жабборова Нафиса Хикматовна

 52. AJDARHO OBRAZINING GENEZISI VA EVOLYUSIYASI TALQINLARI

  Authors: Achilova Nurxon Normuhammedovna

 53. YOSHLARDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH MEXANIZMI VA O‘ZINI-O‘ZI BOSHQARUV USULI

  Authors: Saparova Gulbaxar Aytbaevna

 54. FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND LIBERALIZATION IN UZBEKISTAN

  Authors: Mustafayev Bakhodir Zokirovich

 55. TILDA.COM A COMFORTABLE PLATFORM FOR AN ONLINE JOURNALIST

  Authors: Tolqunova Dilafruz

 56. IKKILAMCHI TERMOPLAST POLIMERLAR ASOSIDA QURILISH SANOATI UCHUN POLIMERKERAMIK KOMPOZITSION MATERIALLARNI OLISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Tojiboyev Begijon Mamitjonovich; Muhiddinov Nuriddin Zuhridinovich; Karimov Rustam Ibragimovich; Jalilov Rahimjon Ravshanbek O'G'Li

 57. PURKAGICHLARNI ISHCHI SUYUQLIK SARFINI NOMOGRAMMA ORQALI NAZARIY ANIQLASH

  Authors: Xalilov M. S.

 58. XORIJIY INVESTITSIYALARNING MILLIY IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI

  Authors: Mamatov Sirojiddin Asomiddinovich

 59. KORRUPSIYAGA OID JINOYATLARGA NISBATAN QONUNCHILIK MUNOSABATI

  Authors: Mavlonov Sh.I.

 60. Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn TUZLARINING AMMONIY VANADAT VA 5-AMINO-2-MERKAPTOBENZIMIDAZOL ASOSIDAGI ARALASH METALLI KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI VA TADQIQOTI

  Authors: Raxmonova D.S.; Raximova N.A.

 61. XITOY FALSAFIY TAFAKKURIDA PRAGMATIZM OQIMINING SHAKLLANISHI

  Authors: Sulaymonov Zufarali Baxtiyorovich

 62. TURKIYANING XALQARO TASHKILOTLARDAGI O‘RNI VA ROLI: NATO MISOLIDA

  Authors: Mamadjonov Adhamjon Baxtiyorjon O‘G‘Li

 63. МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

  Authors: Одилов Ёркин

 64. FIZIKADAN LABORATORIYA ISHINI BAJARISHDA YANGI VA NOAN’ANAVIY USLUBLARDAN FOYDALANISH

  Authors: Tursunov Ikromjon Gulamjonovich; Odilov Yorqin Jo‘Rayevich

 65. BIR FAZALI QISQA TUTASHTIRILGAN KUCH AVTOTRANSFORMATORINING NOSEMMETIRIK REJIMLARINI MATLAB SIMULINGDA TADQIQ QILISH

  Authors: Pirmatov N.B.; Shaulemetov T.U.

 66. WORD OF VARIABILITY IN UZBEK LANGUAGE

  Authors: Togayeva Dilnoza

 67. SHAXSGA YO’NALTIRILGAN TA’LIM BOLA IMKONIYATLARI POYDEVORIDIR

  Authors: Alikulova Muxayyo Sherovna

 68. SAMIMIY MULOQOT -BOLA QALBIGA YO`L

  Authors: Kabilova Aziza Tursunovna

 69. QADIMGI XITOYDA SUD-HUQUQ SOHASI HUJJATLARINING SHAKLLANISHI

  Authors: Abduraxmanova Zubayda Yuldash Qizi

 70. O‘ZBEKISTONNING KO‘MIR SANOATI TARIXIGA DOIR (1940-1970 YILLAR)

  Authors: Haydarov I.M.

 71. XITOYDA SUD FAOLIYATI VA JINOYAT-JAZO JARAYONLARI

  Authors: Abduraxmanova Zubayda Yuldash Qizi

 72. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Authors: Курбанова Н.Р.

 73. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК НА СВОЙСТВА КРЕМНИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ГАДОЛИНИЙ

  Authors: Отахонова Ш.Н.

 74. CHORVACHILIKDA PROBIOTIKLARNI QO'LLASHNING AHAMIYATI

  Authors: Karimkulova Raisa Muxtarovna; Olmasov Botir Farxod Ogli

 75. BIR ZARRACHALI SHREDINGER OPERATORI XOS QIYMATI UCHUN ASSIMPTOTIK FORMULALAR

  Authors: Xurramov Yodgor Safarali O‘G‘Li

 76. БАЪЗИ БИР ТЕСКАРИ ТРИГОНОМЕТРИК ФУНКЦИЯЛАРНИ ЎЗ ИЧИГА ОЛГАН ТЕНГЛАМАЛАРНИ ЕЧИШ ҲАҚИДА

  Authors: Шарипов Э.О.; Шодиев С.Ю.; Рахмонов Б.Н.

 77. ISHBILARMONLIK OMILLARI

  Authors: Rasulova Durdona G‘Ayratovna

 78. THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE MEDICINAL PLANTAGO

  Authors: Noibjonova Xurshida Murodjon Qizi

 79. MAQOLLARNING AHAMIYATI VA TAHLILI RUS, O‘ZBEK VA QOZOQ TILLARIDA

  Authors: Kuchkarova Janar Abdimurod Qizi

 80. ПУТЬ К МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ СОГЛАСИЮ

  Authors: Сайфиева Ойгул Нематовна

 81. МЕТОДЫ ВВЕДЕНИЯ ТОПОЛОГИИ

  Authors: Атамурадова Дилшода Равшанкуловна; Атабаева Кундуз Арслоновна

 82. CHET TILINI O`QITISHDA YANGI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

  Authors: Melikova Gavhar Turdiqulovna

 83. TURIZM SOHASIDAGI REKLAMANING XARID TALABIGA TA’SIRINING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI

  Authors: Ibrokhimova Aziza Abbasovna

 84. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

  Authors: Rahmonov Ulugbek Normaxmatovich

 85. ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ В ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ НАТРИЯ

  Authors: Садикова Адалат Маратовна; Мухаммедалиев Азизбек Тимур Угли; Досназарова Манзура Бахытбаевна

 86. ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВ В ЦИЛИНДРЕ, ОСНОВНЫЕ ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ

  Authors: Мусабеков Закиржон Эргашевич; Равшанов Насимбек Қодир Ўғли

 87. PROFESSIONAL TA’LIMDA O‘QUV DIDAKTIK TA’MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Kuvatova Nozima Baxtiyorovna

 88. TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNING AMALIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

  Authors: No‘Manova Soxiba Ergashboyevna

 89. PEDAGOGIK VA TEXNIK BILIMLARNI INTEGRATSIYALASH ASOSIDA TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Raximov Sarvar Ibragimovich

 90. OILAVIY QO‘SHNICHILIK MUNOSABATLARI ASOSIDA AHOLI BILAN IJTIMOIY TA’LIMIY VA TARBIYAVIY ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Qurbanova Aziza Uktamovna

 91. QURILISH KONSTRUKSIYASI FANINI FANLARARO INTEGRATSION O'QITISH ASOSIDA TALABALARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

  Authors: Mavlonov Ravshanbek Abdujabborovich

 92. QURILISH MATERIALLARI, BUYUMLARI VA KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQARISH

  Authors: No‘Manova Soxiba Ergashboyevna

 93. DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES AT ENGLISH LESSONS

  Authors: Ikromova Maksuda Bakoyevna

 94. MORPHO-BIOLOGICAL PROPERTIES OF PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA)

  Authors: Mamatkarimova Maftuna

 95. BENZIN FRAKSIYASINI HAVO YORDAMIDA SOVITISH JARAYONINING TADQIQOT NATIJALARI

  Authors: Xurmamatov A.M.; Mo‘Minov J.A.

 96. РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С УЧЁТОМ МНОГОУРОВНЕВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  Authors: Собирова Маъмура Мирабдуллаевна

 97. SIYOSIY MADANIYAT VA QORAQALPOG‘ISTON SIYOSIY INSTITUTLARI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

  Authors: Kojageldiyev A.U.; Uzakbayev Y.A.

 98. TASAVVUF NAMOYONDALARINING ISLOM DINI MADANIYATIDAGI O‘RNI, SO‘FIYLAR SILSILASI

  Authors: Kattayev Po‘Latxon A'Zamovich

 99. SHAXS MA’NAVIY KAMOLOTIDA MUSIQIY TA’LIM-TARBIYANING O’RNI

  Authors: Anorov To'Lqin Norqo'Chqorovich

 100. KO’P TILLILIK MUHITIDA OILAVIY TARBIYA MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

  Authors: Mamaraimova Zebo Shafoatovna

 101. HARBIY TA’LIM MUASSALARIDA YOSHLARNI MA’NAVIY TAHDIDLARGA QARSHI IMMUNITETINI KUCHAYTIRISH OMILLARI

  Authors: Baydadayev Iskandar Shukrillayevich

 102. BO‘LAJAK CHEMPIONNI MUSOBAQAGA TAYYORLASH JARAYONIDA PEDAGOGIK FAOL METODLARNING AHAMIYATI VA NATIJADORLIGI

  Authors: Bozorov Utkir Axadovich

 103. INGLIZ TILI FANINI O`QITISHDA YANGI INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

  Authors: Sanayeva Gulsanam Muxtorovna

 104. MAQSUD SHAYXZODA SHE’RIYATIDA OZARBAYJON VA O‘ZBEKISTON MADHI

  Authors: Iskandarova O.R.

 105. TURKIY TILLAR TILSHUNOSLIGIDAGI MATN NAZARIYASI VA MOHIYATI TALQINI

  Authors: Amanov Abdijabbor Sattarovich

 106. ASTRONOMY IN TERMEZ IN THE ISLAMIC PERIOD

  Authors: Chutmatov Jo'Rabek

 107. COMPARISONS AND THEIR FUNCTION IN THE NOVEL "THE GOD OF SMALL THINGS" BY A. ROY

  Authors: Rakhimova M.Kh.

 108. ICT IS THE KEY OF MOTIVATION IN TEACHING FL

  Authors: Fayzullayeva Munavvar Bahodirovna

 109. ДУХ КАК ВЫСШАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

  Authors: Абдуллаев Жасурбек Абдиваит Ўғли

 110. НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКИЙ ЯЗЫК ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ

  Authors: Турсунова Дилнавоз

 111. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

  Authors: Кодиров Алижон Нуралиевич; Ибрагимова Нилуфар Туйчиевна

 112. KORRUPSIYA BILAN BOG‘LIQ HOLDA SODIR ETILADIGAN ODAM SAVDOSI JINOYATLARINING AYRIM MASALALARI

  Authors: Yusupov Farrux Narimonovich

 113. IQTISODIY SOHADAGI KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

  Authors: Rahimov Sarvar Abdumutallibjonovich

 114. HAYDOVCHILARNI TAYYORLASHDA RAQAMLI O‘ZBEKISTON 2030 DASTURINI JORIY ETISH

  Authors: Jo‘Rayev Yashnarjon Rovshan O‘G‘Li; Abdusamatov Erkinjon Xalim O‘G‘Li; Tursunov Nodir Hamroyevich

 115. SINXRON GENERATORLARDA CHO‘TKASIZ QO‘ZG‘ATISH TIZIMINING QO‘LLANILISHI

  Authors: Pirmatov N.B.; Abdullayev J.N.

 116. КЎП ОПЕРАЦИЯЛИ ФРЕЗАЛАБ ИШЛОВ БЕРИШ МАРКАЗИНИНГ ТАНА ДЕТАЛЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДАГИ УНУМДОРЛИГИНИ ТАХЛИЛИ

  Authors: Рубидинов Шохрух Гайратжон Угли; Ғайратов Жасурбек Гайратжон Угли

 117. ISLOM BANKI VA O'ZBEKISTON

  Authors: Akhmadjonov Oybek; Nishonqulov Shohruhxon; Rajabboyev Botirjon; Nazirov Ayubxon; Meliboyev Asad

 118. DEMOKRATIZM TAMOYILLARINING SIYOSIY INSTITUTLAR FAOLIYATIDA SUB’EKTIV VA OB’EKTIV MUNOSABATLARI

  Authors: Kojageldiyev A.U. Uzakbayev Y.A.

 119. YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI VA UNING MOHIYATI

  Authors: Asadova Nilufar Yorqinovna

 120. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  Authors: Тиркашев Надир Ильхамович

 121. НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

  Authors: Каюмова Нилифар Хотам Кизи

 122. A NEW APPROACH TO TEACHING HISTORY OF THE COUNTRY

  Authors: Urakova N.S.

 123. INVASIVE TYPES OF THE ASTERACEAE FAMILY IN THE FLORA OF UZBEKISTAN

  Authors: Dushaboyeva Surayyo

 124. CAS CENTURIES AND CULTIVATION TECHNOLOGY'S FEATURES ECOBIOLOGICAL ACUTIFOLIA

  Authors: Sariboyeva Malika

 125. SUV RESURSLARI TABIATNING MUHIM OMILI

  Authors: Abdullayev Botir Dadajanovich; Ibragimova Nigora Erkinovna

 126. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА МОЛИБДЕНОВЫХ КЕКОВ ПОСЛЕ СОДОВОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

  Authors: Толибов Бехзод Иброхимович; Хасанов Абдурашид Салиевич

 127. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АЛОПЕЦИЕЙ

  Authors: Садиев Шамсиддин Фазлитдин Ўғли

 128. НАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ «ЖИДКОЙ БИОПСИИ» В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

  Authors: Нурова З.А. Бердиев К.М. Абдурахмонов К.Д. Баходиров С.Б. Уразова З.У.

 129. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

  Authors: Абжалов Абдужаббор Мaхаммадиевич

 130. TEKISLIKDA UCHBURCHAK YUZASI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

  Authors: Djabbarov Odil Djurayevich

 131. XORIJIY VALYUTA BOZORIDA TO’LOV TIZIMI JARAYONLARINI TEZKORLIGINI TA’MINLASH ORQALI UNING SAMARADORLIGIGA ERISHISH MEXANIZMLARI

  Authors: Xodjayev Amirxon Akramovich

 132. QISHLOQ XO‘JALIGI HAMDA MEVA – SABZAVOT MAHSULOTLARI QURITISH UCHUN ENERGIYA TEJAMKOR QURILMA VA TEXNOLOGIYA

  Authors: Kushimov Baxtiyor Alishovich; Mamadaliyev Xayitali Jaloliddin O‘G‘Li

 133. ETHICAL VIEWS OF ABDURAHMON SAYOKH TASHKANDI (IN THE CLASSIFICATION OF WORKS MEYOR UL-AHLOQ)

  Authors: Asatulloev Аbrorkhon Asatulloe

 134. BO’LAJAK O’QITUVCHILARDA IJTIMOIY-MADANIY KOMMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

  Authors: Berdiyeva Halima Bo'Ronovna

 135. BOSHLANG’ICH SINF O’QITUVCHILARIDA KREATIV SALOHIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

  Authors: Ne'Matov Bo'Ritosh Saydullayevich

 136. PEDAGOGIKA OLIY O’QUV YURTLARINING BAKALAVR BOSQICHIDA “BIO – SAVAR – LAPLAS” QONUNINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

  Authors: Mamadaliyeva Nargizaxon Zokirjon Qizi; Qurbonaliyev Sirojiddin Shukurjon O'G'Li

 137. BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA ALGEBRAIK MATERIALLARNI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVGA ASOSLANGAN TA’LIM DARAJALARI TAHLILI

  Authors: Yusupova Shahzoda

 138. O‘ZBEKISTON HUDUDIDA CHOR ROSSIYASI MUSTAMLAKACHILIGI VA SOBIQ SOVET TUZUMI DAVRLARIDA VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATLARINI TERGOV QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI

  Authors: Allanazarov Oybek Davranovich

 139. ИСЛАМИЗАЦИЯ ЧАГАТАЙСКОГО УЛУСА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В КОЧЕВОЙ СТЕПИ

  Authors: Давлатов Джамолиддин Курбанбой Угли

 140. HARBIY TAYYORGARLIK O‘QUV MARKAZIDA REZERVDAGI VA ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASH: AN’ANALARI, INNOVATSIYALARI, ISTIQBOLLARI

  Authors: Umarov Ismoiljon Olimjonovich

 141. ORTIQCHALIK TAMOYILINING JAHON TILSHUNOSLIGIDA O`RGANILISHI

  Authors: Bozorova Gulmira Zayniddinovna

 142. MEHRIBONLIK UYLARI BOSHLANG’ICH SINF TARBIYALANUVCHILARIDA MILLIY G’URURNI HADISLAR ASOSIDA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI

  Authors: Karimova Bibixol Xayrullayevna

 143. TALABA-YOSHLAR ONGIDA MA’NAVIY BO’SHLIQNI TO‘LDIRISHDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

  Authors: Uralov Dilshodbek

 144. ТРАГЕДИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В ГЛАЗАХ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

  Authors: Холмирзаев Хайитбой Дадахонович; Халимметова Рохатой Давлатбаевна

 145. MOLIYAVIY MENEJMENT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH TAMOYLLARI

  Authors: Abdusoliyev Asilbek Ilxomjon O'G'Li; Ilmiy Rahbar; Kushakova Mamura Narimanovna

 146. TEMIR YO‘L TRANSPORTINING MOLIYAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Razzoqova Jumagul Rasulbek Qizi; Qaxorov Muhriddin Xusunovich; Kushakova Mamura Narimanovna

 147. TEMIR YO‘L TRANSPORTIDA SODIR BO‘LGAN TABIIY VA TEXNOGEN TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR OQIBATLARINI BARTARAF ETISHDA AVARIYA QUTQARUV ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Shahobiddinov Vohidjon Erkinovich; Khodjayev Oybek Shavkatovich; Oripov Sohibjon G‘Ayratjon O‘Gli

 148. PROPAN-BUTAN FRAKSIYALARINI KATALITIK AROMATLASH REAKSIYASI KATALIZATORLARINING FIZIK-KIMYOVIY VA TEKSTUR XARAKTERISTIKALARI

  Authors: Xolliyev Sh.X.; Javharov J.

 149. СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭТНОГРАФИЯ

  Authors: Хайруллаева Зилола Гайбулло Кизи

 150. TERMINOLOGIK LUG‘ATNING MAKRO VA MIKROSTRUKTURASI

  Authors: Najmiddinov Muhammadjon

 151. YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI VA UNING MOHIYATI

  Authors: Asadova Nilufar Yorqinovna

 152. IJTIMOIY – GUMANITAR FANLARNI O‘QITISHDA FAHRIDDIN ROZIYNING ONTOLOGIK QARASHLARINING O‘RNI VA AHAMIYATI

  Authors: Umarjonov Soxibjon Soyibjon O‘G‘Li

 153. OLIY TA’LIMDA RUSIYZABON GURUH TALABALARIGA “O‘ZBEK TILI-DAVLAT TILI”, “O‘ZBEK TILINING IMLO QOIDALARI” MAVZUSINI O‘RGATISH BO‘YICHA AYRIM TAVSIYALAR

  Authors: Iskandarova O.R.

 154. CHANGES IN THE EDUCATION SYSTEM A GUARANTEE OF DEVELOPMENT

  Authors: Zulfikarova Z.

 155. O‘ZBEKISTON VA KOREYA RESPUBLIKASI: DAVLATLARARO MEHNAT MIGRATSIYASINING RIVOJLANISHI

  Authors: Jumayev To‘Lqin Xolmurodovich

 156. TADBIRKORLIK YO‘LI BILAN TABIIY IPAK XOM ASHYOSINI YETISHTIRISH HOLATLARI VA ISTIQBOLLARI

  Authors: Sulaymonov Sh.A. Sotvoldiyev A.A. Abduraxmonov A.A.