ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TOMCHILATIB SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI RIVOJLANISH DAVRI MUHOKAMASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 86-90

Keywords : suv; tomchilatgich; texnika; texnologiya; tizim; suv manbai; sug‘orma dexqonchilik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada, tomchilatib sug‘orish, uning tarixan rivojlanish davri aks etgan bo‘lib xamda tomchilatib sug‘orish kim tomonidan ixtiro qilinganligi va qachondan boshlab bu sug‘orish turi amaliyotga tadbiq qilina boshlanganligi hamda tomchilatib sug‘orish butun jamiyat manfaati uchun hozirgi suv tanqisligi sharoitida eng afzal sug‘orish turi bo‘lib qolayotganligi aks etgan. Tomchilatib sug‘orish butun dunyoda suvni tejash, mavjudligi nuqtai nazaridan butun insoniyatga foydali bo‘lgan va bo‘lib qolmoqda.

Last modified: 2021-10-10 07:08:13