ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DARS MASHG‘ULOTLARIDA TARQATMA MATERIALLARDAN SAMARALI FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 183-188

Keywords : Tarqatma materiallar; og‘zaki nazorat; test; ma’ruza; munozara; muammoli topshiriqlar; loyihaviy topshiriqlar; rolli o‘yinlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada tarqatma materiallar, ularni tayyorlash hamda ulardan foydalanish qoidalari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan, shuningdek, tarqatma materiallardan turli xildagi dars jarayonlarida samarali foydalanish va buning o‘ziga xos jihatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Last modified: 2021-10-14 19:19:45