ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MATEMATIKA FANINI O‘RGANISH JARAYONIDA UCHRAYDIGAN AYRIM MUAMMOLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 197-203

Keywords : umumiy nuqta; kesishish; urinish; parabola; grafik; absissa; ildiz.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada funksiya grafiklarining o‘zaro kesishish va urinish nuqtalariga ega bo‘lish shartlarini tekshirishga bog‘liq masalalar misollar bilan keltirilgan.

Last modified: 2021-10-15 03:02:55