ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

USTUK UCHASTKASI MA’DAN QAMROVCHI JINSLARNING MINERAL-PETROGRAFIK TARKIBI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 246-253

Keywords : Ustuk; metaalevrolitlar; metamorfik; uglerodli slaneslar; slaneslar; metaalevroqumtoshlar; magmatik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ustuk uchastkasida ma'dan minerallashuvni qamrovchi jinslar asosan terrigen, metamorflashgan hosilalardan tashkil topgan. Ular yupqa, notekis qatlamlashagan slaneslar, alevrolit, qumtoshlardan iborat. Metaalevrolitlar. Jinsda psammitli (qumli) materiallarning aralashamsi doimiy uchraydi. Donachalarining o‘lchami 0,06-0,15 dan 0,3 mm gacha. Jinslar strukturasi psammoalevrolitli. Aksessorlar: apatit, turmalin (birlamchi bo‘lakli va ikkilamchi) va rutil ignachalari (leykoksen qayta kristallashishidan hosil bo‘lgan), sfen, sirkon. Yuqoridagi ma'dan qamrovchi jinslarni to‘liq geologik o‘rganish orqali Respublikamizni mineral xom-ashyoga bo‘lgan talablari qondirladi va bu orqali yoqin hududa joylashgan axoli yangi ish o‘rinlari bilan taminlanishi geologik qidruv ishlarining asosiy va dolzar maqsadi sanaladi.

Last modified: 2021-10-15 17:54:51