ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BIRINCHI VA TO’RTINCHI MAVSUMDA YETISHTIRILGAN PILLALAR QOBIG‘INING XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 291-300

Keywords : pilla; xom ipak; xom ashyo; qobiq; qattiqlik; qalinlik; zichlik; g‘ovakdorlik; quvvat; notekislik; duragay.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada “Ipak texnologiyasi” kafedrasida yetishtirilgan birinchi va to'rtinchi mavsum “Xitoy” duragayi pillalarini geometrik o'lchamlari, pilla qobig'ining qalinligi, quvvati, zichligi va g'ovakdorligi xususiyatlari o'rganilgan. Birinchi mavsumda yetishtirilgan pilla duragaylarining qobiq xususiyatlari to'rtinchi mavsumga nisbatan yuqoriligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari jadval va rasmlarda keltirilgan. Tadqiq etilgan birinchi mavsum pilla duragaylaridan yuqori sifatli xom ipak olish imkoniyati mavjudligi aniqlangan.

Last modified: 2021-10-15 18:03:09