ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YAGONA DARCHA TAMOYILI ASOSIDA DAVLAT XIZMATLARI KO‘RSATISHNING MILLIY QONUNCHILIKDAGI AYRIM JIHATLARI VA XALQARO TAJRIBA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 301-307

Keywords : “Yagona darcha” tamoyili; davlat xizmatlari markazi; elektron hukumat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Shbu maqolada “Yagona darcha” tamoyili bo‘yicha davlat xizmatlarini taqdim etish xususiyatlari, Chexiya va Braziliya davlatlari misolida xalqaro tajribani o'rganish, xizmatlar ko‘rsatish usulini o‘zgartirish yo‘li bilan mazkur jarayondagi ortiqcha va keraksiz qadamlar sonini kamaytirishdagi o'rni haqida so'z boradi. “Yagona darcha” tamoyili bo‘yicha barcha turdagi xizmatlardan foydalanish, ma'lumotlar olish imkoniga ega bo‘lish imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan.

Last modified: 2021-10-18 05:26:30