ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TURKIYANING XALQARO TASHKILOTLARDAGI O‘RNI VA ROLI: NATO MISOLIDA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 427-435

Keywords : Hamkorlik; Turkiya; NATO; o‘zaro aloqalar; tashqi siyosat; integratsiya; harbiy hamkorlik; xavfsizlik tizimi; transchegaraviy nizolar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola mavzusi Turkiya-NATO munosabatlarining tarixi hamda zamonaviy bosqichi tahliliga bag‘ishlanib, tadqiqot o‘zaro aloqalarning nazariy asoslari, zamonaviy jihatlari, xalqaro doiradagi uchrashuvlar va undan ko‘zlangan hamkorlikni rivojlantirish borasidagi strategik rejalari, samarali jihatlari va undan kutilayotgan istiqbollari muhokama etilgan va bu borada nazariy takliflar hamda amaliy misollar ham kelitirib o‘tilgan.

Last modified: 2021-10-19 04:53:17