ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ISHBILARMONLIK OMILLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 522-528

Keywords : ishbilarmonlik muhiti; kichik biznes; xususiy tadbirkorlik; kichik biznes sub’ektlari; manfaatlar; xususiy mulk; ishsizlik; investisiya; rakobat.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining rivojlanishi qayd etilgan. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga doir mulohazalar keltirilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va ularni erkin faoliyatlari uchun ishbilarmonlik muhitini yanada qulaylashtirish borasidagi choratadbirlar to‘g‘risida muallif yondashuvlari bayon etilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bozor muhitiga tez moslasha olishi, bandlikni ta'minlash, daromadlarni shakillantirish va shu orqali uning tengsizligini yumshatish hamda o‘rta mulkdorlar qatlamini qaror toptirishdagi afzalliklari ochib berilgan.

Last modified: 2021-10-21 15:46:17