ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

CHET TILINI O`QITISHDA YANGI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 551-555

Keywords : metod; Ingliz tili; samara; ta`lim; o`quvchi; chet tili AKT;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada ingliz tili fanini o`qitishda yangi pedagogik metodlar turlari va uni darsda qo`llash usullari hamda metodlardan samarali foydalanishning amaliy ahamiyati xususida so`z yuritiladi. Shuningdik, bu metodlar o`zga tilni o`quvchilarning puxta o`zlashtirishida, o`sha tilda bemalol so`zlay olishida qo`l kelishi haqida ham alohida ma`lumtlar keltirib o`tiladi.

Last modified: 2021-10-23 03:03:49