ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.8, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 48-74

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir. Bu durum, olgunun sosyal bilimler literatüründe ağırlıklı bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Bu alandaki literatürün ağırlıklı kısmı yoksulluğun nasıl tanımlanacağı ile ilişkilidir. Yoksulluğun nasıl tanımlanacağı sorunsalı, olguya nasıl yaklaşıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Hazırlanmış olan bu çalışma yoksulluğu bizzat yaşayan kişilerin, yoksulluğu nasıl tanımladıklarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede şu sorulara cevap aramayı amaçlamaktadır: Yoksul kişiler kendilerini yoksul olarak görmekte midir? Kendi öznel durumlarının ne derece farkındadırlar? Yoksul olmaları, Türkiye'nin problemlerini değerlendirmelerinde ve gelecek beklentileri üzerinde belirleyici midir? Bu sorulara cevap aramada, çalışmaya öznel yoksulluk kavramı ve Mann'ın sınıf bilinci teorisi çıkış noktası olmuştur. Çalışma Denizli ilinde 200 katılımcıyı kapsayan bir alan çalışmasıdır. Çalışmanın cevap aradığı sorular çerçevesinde katılımcıların hepsine anket uygulanmıştır. Örneklem grubunu oluştururken gelir durumu kötü olan kişilerin seçilmesi tercih sebebi olmuştur.

Last modified: 2021-10-25 01:42:31