ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÇEVRE MUHASEBESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Journal: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Vol.7, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 20-34

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sonucunda ortaya çıkan hızlı nüfus artışı, teknolojik ilerlemeler ve hızlı sanayileşme ile birlikte hava, su ve toprak kirliliği konuları gündeme gelmiştir. Çevrenin öneminin anlaşılmasıyla beraber ise, çevresel maliyetler ve çevre muhasebesi gelişmiştir. Bununla birlikte, muhasebe kayıtlarında da çevre muhasebesi yerini almaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler ve ürün farklılaştırılmasından sonra çevre muhasebesi hesaplarında da değişik ve yeni kayıtlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde çevre muhasebesinin, muhasebenin temel kavramlarıyla olan güçlü ilişkisi daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu noktada, özellikle sosyal sorumluluk kavramı ön plana çıkmıştır. İşletmenin sürekliliği kavramı açısından da çevre muhasebesinin önemi artmaktadır. Bu çalışmada, çevre muhasebesiyle ilgili mülkat metodolojisi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Yalova ilinde ikamet eden meslek mensubu serbest muhasebeci mali müşavirlere (SMMM) çevre muhasebesi alanında mülakat soruları yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda, çevre muhasebesinin öneminin arttığı ve bu hususta bilinç seviyesinin yükseldiği tespit edilmiştir.

Last modified: 2021-10-27 03:10:13