ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yoshlarni ma’naviy-ahloqiy tarbiyalashda muallimlarning ma’suliyati

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 329-333

Keywords : Ma’naviyat; yoshlar; murojaatnoma; mafkura; ong; ta’lim; urfodat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada yoshlar ma'naviyatini shakllantirish va ularni ma'naviy-ahloqiy tarbiyalashda pedagoglarning masьuliyati xaqida fikr muloxazalar keltirilgan

Last modified: 2021-10-27 21:36:29