ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo’limini o’zlashtirish samaradorligini oshirish yo’llari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 380-386

Keywords : Qattiq jism; kristall; texnologiya; o’zlashtirish samaradorligi; metodika; amaliy mashg’ulot;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola Qattiq jismlar fizikasi bo'limi amaliy mashg'ulotlari samaradorligini oshirish muammolariga bag'ishlangan. Bu bo'limning keyingi taraqqiyoti natijasida yangi mavzular hamda ularga mos amaliy mashg'ulotlar mazmuni ishlab chiqilgan. Hamda amaliy mashg'ulotlarda nazariy bilimlarni mustahkamlash yo'llari bayon qilingan.

Last modified: 2021-10-27 21:42:56