ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 338-348

Keywords : kompetentlik; kasbiy kompetentlik; shaxsiy tajriba; texnologiyalar; amaliy faoliyat; rivojlantirish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada kompetensiya tushunchasining mazmunmohiyati ochib berilgan. ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni pedagogik jihatdan rivojlantirish yo'llari ko'rsatilgan. Bo'lajak o‘qituvchilar uchun egallanishi mumkin bo'lgan pedagogik kompetentlikning rivojlanish darajasini aniqlaydigan kompetensiyalar majmuasi mazmuni yoritilgan.

Last modified: 2021-10-27 21:39:54