ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Elektron ta’lim resuruslaridan foydalanib o’quv jarayonlarini takomillashtirish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 449-459

Keywords : Elektron ta’lim resuruslari; kompyuter texnikasi; telekommunikatsiya vositalari; o‘quv nashrlar; ta’lim vositalari; texnik vositalar; gipermatn; grafik jadval;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada elektron ta'lim resuruslarini yaratish texnologiyalari va ularning o'quv jarayonlarini takomillashtirishdagi tadbig‘i keltirilgan. O‘quv materialini kamchiliklarini tezda tuzatish, zarur o‘zgartirishlar kiritish imkonining borligi, materialni kompyuter yordamida turli ko‘rinishda tayyorlash mumkinligi, rangli tasvirlardan foydalanish, ularni jonlantirish va harakatlantirish imkoniyatini yaratishda elektron taqdimotning afzalligi yoritilgan.

Last modified: 2021-10-27 21:50:05