ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘qituvchi-o‘quvchi hamkorligini vujudga keltirishning pedagogik ahamiyati

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 567-576

Keywords : pedagogik hamkorlik; o‘qitish muhiti; rejalashtirish; masad va vazifalar; o‘qitish metodlari; baholash;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada o‘qituvchi-o‘quvchi hamkorligini vujudga keltirishning pedagogik ahamiyati haqida so‘z boradi.

Last modified: 2021-10-27 21:58:52