ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ajdodlarimiz merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarga ta’lim-tarbiya berishning ahamiyati

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 515-523

Keywords : ilmiy meros; raqamli iqtisodiyot; raqamli bilimlar; ta’lim sifati; zamonaviy ta’lim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada ajdodlarimizning ilmiy merosi - zamonaviy bilimlarni egallashning fundamental asosi ekanligi, bugungi kunda ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalasining dolzarbligi haqida so‘z boradi.

Last modified: 2021-10-27 21:55:06