ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ajdodlar merosida ta’limdagi o‘zaro hamkorlik munosabatlari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 577-585

Keywords : ulug‘ ajdodlar; ilmiy meros; birinchi va ikkinchi renesans davri; uchinchi renesans davri; ilm va ma’rifat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada ulug‘ ajdodlarimizning boy ilmiy merosi, ularning qarashlaridagi o‘zaro hamkorlik munosabatlari, ilm va ma'rifatning katta imkoniyatlari haqida so‘z boradi.

Last modified: 2021-10-27 21:59:27