ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tijorat banklarini rivojlantirishda dividend siyosatining ro‘li

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 661-668

Keywords : tijorat banki; aksiya; dividend; dividend siyosati; kapital; investor;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada tijorat banklari dividend siyosatining rolini oshirishda xorijiy va mahalliy adabiyotlar o‘rganilib, muntazam dividend siyosatining afzallik jihatlari tadqiq qilingan. Ayniqsa, tadqiqotchilarning ilmiy fikrlarini o‘rganish natijasida tijorat banklarining dividend siyosatida uchraydigan bir qancha kamchilik va muammolar aniqlandi. Shuningdek, tijorat banklari fond bozorining faol ishtirokchisi sifatida tadqiq qilinib, ularning dividend to‘lovlari yuzasidan moliyaviy ma'lumotlari o‘rganildi. Amalga oshirilgan tadqiqot asosida xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Last modified: 2021-10-27 22:08:18