ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SIYOSIY MADANIYAT VA QORAQALPOG‘ISTON SIYOSIY INSTITUTLARI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 632-643

Keywords : Siyosiy madaniyat; siyosiy institutlar; ijtimoiy tashkilot; zamonaviy jamiyat; siyosiy maqsadlar; siyosiy mafkura; demokratlashtirish; modernizatsiyalash; huquqiy davlat; fuqarolik jamiyati;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada siyosiy madaniyatning zamonaviy muammolari, demokratiyani rivojlantirish, jamiyat siyosiy hayotini modernizatsiyalashdagi o‘rni, Qoraqalpog‘istonda siyosiy madaniyatni rivojlantirish amaliyotiga doir yondashuvlar tahlil etiladi. Siyosiy madaniyatning siyosiy institutlar faoliyatidagi jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi jihatlariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, ijtimoiy-siyosiy harakatlardagi strategik maqsad va vazifalarda ifodalanishiga, inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish uchun me'yoriy-huquqiy asos sifatida baho beriladi.

Last modified: 2021-10-29 14:32:07