ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KORRUPSIYA BILAN BOG‘LIQ HOLDA SODIR ETILADIGAN ODAM SAVDOSI JINOYATLARINING AYRIM MASALALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 739-742

Keywords : odam savdosi; terrorizm; giyohvandlik; uyushgan jinoiy guruhlar; korrupsiya; korrupsiyaga qarshi kurash; korrupsiyani oldini olish.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada korrupsiya bilan bog‘liq holda sodir etiladigan odam savdosi jinoyatlarining ayrim masalalari ilmiy-amaliy jihatdan ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘nalishidagi ayrim muammmolar tahlil qilingan va takliflar ishlab chiqilgan

Last modified: 2021-10-29 14:58:52