ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SINXRON GENERATORLARDA CHO‘TKASIZ QO‘ZG‘ATISH TIZIMINING QO‘LLANILISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 755-758

Keywords : kontakt halqa-cho’tka tizimi; cho’tkasiz sinxron generator; qo’zg’atish chulg’ami; qo’zg’atkich; to’g’rilagich; elektr sxema.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

A'lumki, elektr energiyasi ishlab chiqarishda sinxron generatorlar asosiy elektromexanik o'zgartkich hisoblanadi. Biroq an'anaviy turdagi sinxron generatorlarda kontakt halqa-cho'tka tizimining mavjudligi ularning asosiy kamchiliklaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun sinxron generatorlarni takomillashtirish bugungi kundagi muhim vazifalardan biridir. Cho'tkasiz turdagi sinxron generatorlardan foydalanish ushbu muammoning yechimidir. Ushbu maqolada cho'tkasiz turdagi sinxron generatorlardan foydalanish masalalari tahlil etilgan. Maqolada cho'tkasiz sinxron generatorning elektr sxemasi keltirilgan va ularning an'anaviy turdagi sinxron generatorlarga nisbatan afzallik jihatlari keltirib o'tilgan.

Last modified: 2021-10-29 15:04:56