ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПОСТКОВІДНА ТРАНСФОРМАЦІЯ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.138, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 4-18

Keywords : ризик; невизначеність; підприємство; підприємницький ризик; управління ризиками; економічна безпека; політика управління ризиками;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Охарактеризовано ризик як об'єктивне явище, що має позитивний і нега­тивний вплив на підприємство. Ідентифіковано напрями дослідження ризиків під­приємства з урахуваннямнаслідків пандемії СОVID-19. Визначено роль політики управління ризиками у забезпеченні економічної безпеки підприємства та обґрун­товано необхідність її формування. Виділено чинники, принципи та етапи форму­вання політики управління ризиками підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу.

Last modified: 2021-10-29 16:19:30