ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.139, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 34-46

Keywords : соціальний капітал; довіра; мережа зв’язків; норми; інституційне середовище;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

На основі історичної ретроспекції розвитку теорії соціального капіталу ідентифіковано етапи її еволюції, передумови та підходи до формування. Визначено основні сутнісні характеристики досліджуваного поняття, сформульовано його авторське бачення, представлено структуру концепту "соціального капіталу".

Last modified: 2021-10-29 17:15:10