ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БРЕНДИНГ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.138, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 118-136

Keywords : брендинг; бренд-менеджмент; вища освіта; ризики; стратегії брендингу вищої освіти; цифровізація; ринок освітніх послуг;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Визначено цільові установки та основні завдання брендингу вищої освіти країни на міжнародному ринку освітніх послуг. Проведено порівняння та критичний аналіз наявних дефініцій понять "брендинг вищої освіти" та "бренд закладу вищої освіти", запропоновано їх уточнення. Визначено стейкголдерів закладів вищої освіти, на інтереси яких варто зважати у процесі брендингу вищої освіти. Встановлено інші чинники, на які необхідно звертати увагу у брендингу вищої освіти, що сформувалися під впливом Глоба­лізації 4.0 і прояву наслідків COVID-кризи. Запропоновано класифікацію ймовірних стра­тегій брендингу вищої освіти залежно від рівня якості системи вищої освіти країни.

Last modified: 2021-10-29 17:00:39