ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІКИ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.139, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 47-60

Keywords : інвестиції; людський капітал; інновації; освіта; наука; інформаційно-комунікаційні технології;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто взаємозв'язок між інвестиціями, людським капіталом та інноваціями. Визначено вплив інвестицій в освіту на розвиток пріоритетних галузей економічної діяльності у сфері управління людським капіталом. Проаналізовано динаміку показників інноваційного розвитку людського капіталу за 2011–2020 рр. Надано пропозиції щодо формування ефективної системи управління людським капіталом державного та приватного секторів.

Last modified: 2021-10-29 17:16:19