ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДУАЛЬНА ОСВІТА У МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСТВА З РОБОТОДАВЦЯМИ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.139, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 139-154

Keywords : дуальна освіта; система дуального навчання; соціальне партнерство; навчально-виробниче середовище;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто поняття "дуальна освіта", її значення та структура, запропоновано алгоритм її впровадження у вітчизняній практиці. Доведено, що успіх підприємств різних галузей та їх конкурентоспроможність безпосередньо залежать від рівня освіти та компетентності керівників. Обґрунтованопотребу у навчанні студентів освітньої програми "Промисловий менеджмент" за дуальною формою освіти. Наведено характеристику переваг та недоліків дуальної освіти в Україні, правових та соціально-економічних передумов її впровадження.

Last modified: 2021-10-29 17:32:10