ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TEKISLIKDA UCHBURCHAK YUZASI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 857-862

Keywords : Tekislik; to’g’ri chiziq; formula; uchburchak; yuza; koordinata; vektor; vektor ko’paytma; determinant.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada uchburchak yuzasi faqat uning uchlari koordinatalari berilgan xoldagi yuzasini topish formulalari haqida fikr yuritilgan. Uchburchak yuzasini nafaqat elementar matematika, balki oliy matematika elementlari yordamidagi hisoblash formulalari keltirilgan.Keltirilgan formulalarning bir biridan afzalliklari o'rganilgan.

Last modified: 2021-11-07 17:26:24