ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEK OILALARIDAGI AYOLLARGA NISBATAN ZO‘RAVONLIKNING IJTIMOIY PSIXOLOGIK ASOSLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 225-230

Keywords : oilaviy zo‘ravonlik; ayollar zo‘ravonligi; bolalarga nisbatan zo‘ravonlik; zo‘ravon shaxs; xavf omillari ruhiy kamsitilish; iqtisodiy zo‘ravonlik; jismoniy zo‘ravonlik; psixologik zo‘ravonli;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada o‘zbek oilalaridagi ayollarga nisbatan zo‘ravonlik muammosi muhokama qilinadi. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik o‘zi nima, qanday ko‘rinishlari va turlari mavjud ekanligi haqida so‘z boradi. Oilaviy zo‘ravonlik qurboniga aylangan ayollar psixikasidagi o‘zgarishlar yoritib beriladi. Bundan tashqari oilaviy zo‘ravonlik keltirib chiqarishi mumkin bulgan oqibatlar va ularni oldini olish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Last modified: 2021-11-19 08:18:58