ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences >>

Vol.1, No.10

Publisher: Oriental Renessans LLC

Publishing Date: 2021-11-07

 1. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ МЕХАНИЗМОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

  Authors: Бойқузиева Гулсанам Адхамовна

 2. СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

  Authors: Набиев Дилмурод Хамидуллаевич

 3. MANYOVR ISHLARIDA TORTUV HISOBLARINI BAJARISH UCHUN POYEZDNING NATUR VARAG‘I ASOSIDA VAGONLARNING HARAKATIGA O‘RTACHA OG‘IRLIKDAGI SOLISHTIRMA QARSHILIKNI HISOBLASH USULINI AVTOMATLASHTIRISH

  Authors: Aripov Nazirjan Mukaramovich; Suyunbayev Shinpolat Mansuraliyevich; Najenov Dautbay Yakubbaevich

 4. ICHKI BOZORNI BOLALAR OZIQ-OVQATLARI BILAN TA’MINLASHDA MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH

  Authors: Meyliyeva Dilnoza Boboniyoz Qizi

 5. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI NUTQINI KORREKSIYALSHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

  Authors: Normatova Maftuna Kengash Qizi

 6. “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONINING O‘RGANILISH TARIXI

  Authors: Rustamov Behzod

 7. AMIR TEMUR BOLALIGI

  Authors: Tursunova Nilufar Hamroqul Qizi

 8. HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AND NEWS IN THE FIELD

  Authors: Turdimurodov Golib Azamatovich

 9. USE OF VERNIER DIGITAL LABORATORY IN LESSONS AND LESSON ACTIVITIES

  Authors: Yusupov Fahriddin Tajimamat O'G'Li; Rakhmonov Tohirbek Imomalievich; Tolaboyev Dilmuhammad Xayitali O'G'Li; Xidirov Dadaxon Sherqoziyevich

 10. DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI O‘QITISHDA MAPLE DASTURI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

  Authors: Chuyanov Xurshid Uralovich

 11. TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT SOHASIDA SMART SHARTNOMALARNING HUQUQIY REJIMI

  Authors: Sultanova Yulduz Davronbek Qizi

 12. ВНЕДРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В НАЦИОНАЛЬНУЮ БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЛЯ УСКОРЕНИЯ СКОРОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

  Authors: Ходжаев Амирхон Акрамович; Тохирхужаев Шохрух Рустамович

 13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТОКОВОГО УСИЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОЛУПРОВОДНИК-ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРОМЕЖУТОК

  Authors: Йулдашев X.Т. Эргашев К.М. Алихонов Э.Ж. Иброхимов Ж.М. Рустамов У.С.

 14. METALLARNI SIFAT NAZORATINI TEKSHIRISH USULLARINI TAHLIL QILISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Ataxonova Sayyora Qoraboyevna

 15. MASHINA DETALLARINING ISHDAN CHIQISH SABABLARINI ANIQLASH VA USHBU DETALLARNING KIMYOVIY-TERMIK ISHLOV BERISH AHAMIYATI

  Authors: Ziyayev Abdukarim Toshpulatovich; Nishonova G'Azaloy G'Ulomjonovna

 16. ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

  Authors: Тилавалдиев Бахтияр Тилавалдиевич; Рахмонов Абдухалим Тошпулат Угли

 17. KIMYO DARSLARIDA ISHBILARMONLIK O`YINLARIDAN FOYDALANISH

  Authors: Tashmatova Rahima Vahobovna; Ruziev Ilyos Xakimovich; Tog'Ayeva Maftuna Akramovna

 18. EKOLOGIK TA’LIM VA TARBIYADA XORIJIY TAJRIBA

  Authors: Abdullayeva Maxsuda To‘Lanovna; Maqsudova Gulnora Maxammadjonovna

 19. AYOLLARDA TUG‘RUQDAN KEYINGI QON KETISHLARNI OLDINI OLISH VA ULARGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA KO‘RSATILAYOTGAN XIZMATLAR SIFATINING MONITORINGINI TASHKIL ETISH

  Authors: Rizayev Jasur Alimjanovich; Agababyan Larisa Rubenovna; Kamalov Anvar Ibragimovich

 20. VIRUSLI GEPATIT A VA O‘RVI BIRGALIKDA KECHISHINING KLINIK, LABORATOR XUSUSIYATLARI

  Authors: Pardayev Erkin Soatovich; Karimova Zevara Xadjibayevna; Choriyeva Zulfiya Yusupovna; Xaitmuratova Gulbaxor Panjievna

 21. TUPROQQA AG‘DARGICHLI VA AG‘DARMASDAN ISHLOV BERISH USULLARINING TAHLILI

  Authors: Ravshanov H.A.

 22. KARTOSHKA TUGANAKLARINI SARALASH MASHINALARINING SAMARADORLIK ASOSLARI

  Authors: Oqyo‘Lov Kamoliddin Raxmat O‘G‘Li; Abduqodirov Nurzod Shavkatjon O‘G‘Li

 23. NTERCULTURAL COMMUNICATION AS AN ATMOSPHERE OF MUTUAL UNDERSTANDING OF SPEAKERS OF DIFFERENT CULTURES

  Authors: Abdullayeva Elina Asanovna

 24. HELPFUL METHODS TO LEARN AND DIFFERENTIATE PHRASEOLOGICAL UNITS

  Authors: Ruziyeva Gulrux Xayrullayevna

 25. USING INTERACTIVE METHODS WHILE PREPARING FOR THE PRIMARY CLASS MUSICAL CULTURE LESSONS

  Authors: Rajabova Marjona Ravshanjon Kizi

 26. ESTETIK FIKR TARIXIDA SAN’AT MA’NAVIYAT FENOMENI SIFATIDA

  Authors: Аllayarova Marhabo Mavlanovna

 27. IJTIMOIY FALSAFA

  Authors: Arislanbayeva Zoya Ernazarovna

 28. O‘ZBEK OILALARIDAGI AYOLLARGA NISBATAN ZO‘RAVONLIKNING IJTIMOIY PSIXOLOGIK ASOSLARI

  Authors: Ziyavutdinova Xumora Shermamatovna

 29. O‘ZBEK-INGLIZ, INGLIZ-O‘ZBEK TARJIMA LUG‘ATLARIDA BOG‘LOVCHILARNING LEKSIKOGRAFIK TALQINIDAGI MUAMMOLAR

  Authors: Ataboyev Axadjon Djumaqo‘Ziyevich

 30. XITOY TILIDA TO’LDIRUVCHI

  Authors: Qayumov Shohzodjon Baxtiyor Ogli

 31. COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING XITOY XALQ RESPUBLIKASI VA KOREYA RESPUBLIKASI BILAN ALOQALARI

  Authors: Abdusalomov Raximjon

 32. PROFESSIONAL TA’LIM TIZIMIDA MAXSUS FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION PLATFORMALARDAN FOYDALANISH

  Authors: Ziyayev Imomali Nigmatullayevich

 33. BOSHLANG’ICH SINFLARDA SAMARALI BILIM BERISH MAQSADIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITALARIDAN FOYDALANIB DARSNI TASHKIL ETISH

  Authors: Olimova Dilshodaxon Baxtiyorjon Qizi

 34. ПОБУЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  Authors: Муминов Обидхон Норхужаевич

 35. TECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS OF EDUCATIONAL CLUSTERS

  Authors: Narmanov Alisher Khasanovich

 36. LEGALON VA RUTANNING TAJRIBAVIY O‘TKIR GEPATITDA JIGAR BILIAR FUNKSIYASIGA TA’SIRINI QIYOSIY BAHOLASH USULI

  Authors: Boboyeva Rano Raximovna; Abdulladjanova Nodira Gulomjanovna

 37. O‘RGATUVCHI ELEKTRON MUHITNI YARATISHGA QO‘YILADIGAN METODIK TALABLAR

  Authors: Mamarajabov M.; To‘Raev R.

 38. FARMASEVTIKA SANOATIDA QULAY INVESTITSION MUHITNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

  Authors: Abdiyeva Flora

 39. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ЭТАП ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

  Authors: Таджиходжаев Темур

 40. ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA MA’NAVIY-MA’RIFIY TARBIYA G’OYASINING AKS ETISHI

  Authors: Nasriyeva Zulfiya Isroilovna

 41. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR AGRESSIVLIGINING PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA O’RGANILISHI

  Authors: Konratbaeva Ayjamal Bazarbaevna

 42. DEVELOPING THE PEDAGOGICAL MECHANISM OF PREVENTING STUDENTS FROM INTERNAL THREATS

  Authors: Djumayeva Hulkarhon Muhammadjonovna

 43. FORMATION OF ETHNOPEDAGOGICAL VIEWS AMONG STUDENTS THROUGH THE STUDY OF THE LIFE AND WORK OF ALISHER NAVOI

  Authors: Zokirov Javohir Gaybullo Ogli; Xurramov Rustam Sayfiddinovich

 44. TALABALARDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

  Authors: Qo'Ziyev Shahobiddin Sobirovich; Tillaboyev Boburjon Shavkatjon Ogli

 45. TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION IN GLOBAL TRANSFORMATION

  Authors: Kharatova Shakhlo Khakimovna

 46. AREAS OF DEVELOPMENT OF SERVICES IN THE SAMARKAND REGION

  Authors: Sultonov Shodier Abduxalilovich

 47. ФУНКЦИЯ БЕЛКОВ КЛЕТКИ

  Authors: Пардаева Сохиба; Жумаева Фаёза; Ахмедов Асрор

 48. QUYONLAR TOMONIDAN ISTE’MOL QILINGAN OZUQA MODDALARINING BIOLOGIK QIYMATI VA HAZMLANISHINING XUSUSIYATLARI

  Authors: Normuhammedova Feruza Shavkatovna; Namazova Dilnoza Irzaqulovna

 49. IKKITA BUZILISH CHIZIG’IGA EGA BO’LGAN GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMALAR UCHUN CHEGARAVIY MASALA

  Authors: Abduolimova Malika Qudratxo'Ja Qizi

 50. YADRODA BESSEL FUNKSIYASI QATNASHGAN INTEGRAL OPERATORLARNING YARIM GRUPPA TASHKIL ETISHI VA UNDAN KELIB CHIQADIGAN NATIJA

  Authors: Xo'Jaxonov Zaylobiddin Zokirovich

 51. БЕРНУЛЛИ ТЕНГЛАМАСИГА КЕЛТИРИЛИБ ЕЧИЛАДИГАН ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН УЧИНЧИ ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛА

  Authors: Kosimova М.Y.; Yusupova N.X.; Kosimova S.T.

 52. INTEGRAL FORMULA FOR SPECIAL DERIVATIVES OF COMPLEX VARIABLE FUNCTIONS

  Authors: Yusupova Shakhlo Baxtiyor Qizi

 53. ВОЛОЧЕНИЯ ДАСТГОҲЛАРИДА РАНГЛИ МЕТАЛ СИМЛАРИНИ ЧЎЗИШ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛУВЧИ ТОРТИШ КУЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

  Authors: Файзиматов Шухрат Нуманович; Тожиев Бобурбек Aбдулҳаким Ўғли; Рахимов Шарифжон Эсоналиевич

 54. INTEGRALLARNI “MAPLE” DASTUR TIZIMI YORDAMIDA HISOBLASH

  Authors: Arziqulov Zafarjon Odilovich

 55. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ

  Authors: Дусматов Абдурахим Дусматович; Хамзаев Иномжон Хамзаевич; Рахмонов Абдухалим Тошпулат Угли

 56. UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARI UCHUN ELEKTRON DARSLIK YARATISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

  Authors: Qo‘Ziyev Shaxobiddin Sobirovich; Mamayusupov Jamshid Shoyunusovich

 57. FUNDAMENTAL FANLAR YORDAMIDA TEXNIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABALARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

  Authors: Fayzullayev Jamshid Ismoiljonovich

 58. WORKING WITH DIFFERENT LEVELED STUDENTS IN ONE GROUP

  Authors: Kasimova Guljahon Mahmudovna; Ismonova Tursunoy Zokirjon Qizi

 59. ISSUES OF BILINGUALISM AND SPEECH TOLERANCE AT THE PRESENT STAGE

  Authors: Mullaeva Nodirakhon

 60. DISCOURSE AND RHETORICAL POSSIBILITIES OF A LINGUISTIC PERSONALITY

  Authors: Usmonova Nilufar Adhamovna

 61. FEATURES OF THE REFLECTION OF THE ETHNOLINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN FOLKLORE

  Authors: Khamidova Makhbuba

 62. ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР ЭКИШ УЧУН ТУПРОҚНИ ЭКИШГА ТАЙЁРЛАШНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

  Authors: Равшанов Ҳ.А.

 63. METALL YUZASINI KOROZIYABARDOSH QOPLAMALAR BILAN QOPLASHDA KIMYOVIY-TERMIK ISHLOV BERISH AHAMIYATI

  Authors: Akramov Muxammadali; Rubidinov Shoxrux; Dumanov Ravshanbek

 64. BUXORO VILOYATI KOGON TUMANIDA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA BOSHQARISH HOLATINI YORITISH

  Authors: Azimova Sabinabonu Jahongirovna; Asatova Manzura Axatovna

 65. TOR TEBRANISH TENGLAMASI UCHUN KOSHI MASALASINI NUQTAGA NISBATAN SIMMETRIK KO’CHIRIB, DALAMBER USULI ORQALI YECHISH

  Authors: Xo'Jaxonov Zaylobiddin Zokirovich

 66. MORPHEMES LEVEL AND TYPES OF MORPHEMES

  Authors: Diyorova Mahliyo Shuhrat Qizi

 67. SUYUQ KOMPOZITSION ISSIQLIK IZOLYATSIYALOVCHI QOPLAMALARI VA ULARNING ISSIQLIK O’TKAZUVCHANLIK KOEFFISENTINI ANIQLASH USULLARI

  Authors: Tojiboyev Bobur Tolibjonovich; Yusupova Nafisaxon Xursanaliyevna

 68. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MUSIQA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

  Authors: Ruziyeva Orzigul

 69. PEDAGOGIK MAHORATNING MUAMMOLI O’ZLASHTIRISH YO’LLARI

  Authors: Egamberdiyev Oyatillox Alisher Ogli; Sotvoldiyeva Orzigul Marufjon Qizi; Turdaliyev Abror Yigitali Oʻgʻli

 70. INFORMATION AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIESFOR STUDENTS IN TEACHING ENGLISH

  Authors: Ikromova Maksuda Bakoyevna

 71. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIYOTI TADQIQOTCHISI

  Authors: Sulaymonov Isroil Isomiddinovic

 72. “GULSHANI DILAFGOR” TO‘PLAMIDAGI SHE’RLAR TASNIFI

  Authors: Mansurov Sobir

 73. YANGI O‘ZBEKISTON: QADRIYATLAR VA FALSAFIY FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI BO‘YICHA AYRIM MULOHAZALAR

  Authors: Mustafayev Ulash Utayevich

 74. АНАЛИЗ МНЕНИЙ БАБУРА О ШЕЙБАНИХАНЕ

  Authors: Сулаймонов Исроил Исомиддинович

 75. QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA OILAVIY XO‘JALIKLAR KOOPERATSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA SINERGETIK YONDOSHUV

  Authors: Mambetnazarov Baxit Bisenbayevich; Allayarov Sherali Shamshiyevich

 76. VENCHUR KAPITALI IQTISODIYOTNI INNOVASION RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

  Authors: Chulliyev Suhrob Rabbonaqulovich

 77. FARG‘ONA VILOYATI AHOLISINI ELEKTR ENERGIYASI TANQISLIGINI BARTARAF ETISHDA MIKRO-GESLARDAN FOYDALANISH

  Authors: Rustamov U.S.; Alixonov E.J.; Erkaboyev A.X.; Isroilova S.X.; Boymirzayev A.R.

 78. O‘ZBEKISTON ENERGETIKASIDA MIKRO GESNING TUTGAN O‘RNI VA ULARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

  Authors: Yusupov Feruzbek Akbar O‘G‘; Panjiyev Sherzod Begimqul O‘G‘Li

 79. CHARACTERISTICS OF HENRICH HAIN'S SONNS IN UZBEK TRANSLATION

  Authors: Bozorova Mukhabbat Abdurakhmonovna

 80. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ – АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В СИСТЕМЕ ПОЛУПРОВОДНИК − ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРОМЕЖУТОК

  Authors: Хосилов Д.Д.; Мадаминов М.Р.; Йулдашев Х.Т.

 81. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ДАТА-ЦЕНТРЫ

  Authors: Шукурлаев Амирбек Худоиназар Угли

 82. WAYS TO IMPROVE QUALITY CONTROL OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS

  Authors: Usmanov Ilhom Achilovich; Jumanov Sherzod Norboevich

 83. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КЛЕЯ В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО СПЛАВА ДЛЯ РЕМОНТА РЕЗЕРВУАРОВ РАДИАТОРА

  Authors: Gaynazarov A.T.; Rayimjonovich A.R.

 84. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

  Authors: Абдуллаев Бунёд Уткирович

 85. MAMLAKATIMIZDA IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA ENERGETIKANI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

  Authors: Aliqulova S.M.

 86. TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF THE INTRODUCTION OF THE SYSTEM OF OPERATIONAL CONTROL OF LOCOMOTIVES MOVEMENT IN RAILWAY STATIONS TO JSC "UZBEK RAILWAYS"

  Authors: Pulatov Maruf Murodulla Ugli; Sadullaev Bekhzod Alisher Ugli; Mustafaeva Kamola Nuriddin Kizi; Soliyev Tokhirbek Sahobiddin-Ugli

 87. SELECTION OF THE MANUFACTURING PROCESS OF THE PART

  Authors: Tokhirov Islombek Khakimjon Ugli

 88. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BIZNES TUZILMALARIDA FOYDA VA RENTABELLIKNING OSHISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR

  Authors: Isakbayev Furkat Temurpulatovich; Umarxonova Nilufar Gulom Kizi; Axmedov Asrorxon Abrorxonovich

 89. ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI VA UNI TOʻGʻRI HISOBGA OLISH ZARURIYATI

  Authors: Rasulova Shaxnoza Xatamovna

 90. BILVOSITA SOLIQLARNING SOLIQ TIZIMIDAGI TUTGAN O’RNI VA AHAMIYATI

  Authors: Raximjonov Umidjon Raximjon O‘G‘Li; Qudbiyev Nodir Tohirovich; Qayumov Nozimjon Adxamjon O‘G‘Li

 91. AYLANMA MABLAG‘LARNI BOSHQARISH TIJORAT KORXONASI MUVAFFAQIYATINING ASOSI

  Authors: Abduraximov Boburjon Umarjon Oʻgʻli; Qudbiyev Nodir Tohirovich; Mominov Ikromjon Luxmonjon Oʻgʻli

 92. DAVLAT STANDARTI ASOSIDA CHIZMALARNI TAXT QILISH

  Authors: Saydaliyev Sаidkarim Saydnabiyevich; Gulomova Nozima Xotamovna

 93. О‘SMIR YOSHDAGI BOLALAR GARDEROBIDAGI KIYIMLARGA QО‘YILADIGAN TALABLARNING О‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI

  Authors: Irgasheva Ma'Suda

 94. KIYIMDAGI "NEW LOOK" USLUBI, KELIB CHIQISH TARIXI VA ZAMONAVIY MODA YO’NALISHIDA AKS ETISHI TAHLIL

  Authors: Tursunpo'Latova Dilfuza Rustam Qizi

 95. USE OF PEOPLE'S ORAL CREATIVITY IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONCEPTS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON A CREATIVE BASIS

  Authors: Eshboeva Surayyo Kahramon Qizi

 96. HISTORICAL FACTORS AND MODERNITY OF TEACHING FOLK SONGS IN THE EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION IN THE FOLKLORE OF DUTOR

  Authors: Mamadjonova Hafiza Sobirjonovna

 97. TA’LIM JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI

  Authors: Saidov Dilmurod; Ismoilova Anaxon Shuxrat Qizi

 98. INCREASING THE EFFECTIVENESS OF MUSIC TEACHING METHODOLOGY LESSONS

  Authors: Matyakubova Umida Gayibayevna

 99. THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY

  Authors: Mukhtarova Lobar Abdimannabovna

 100. ELEKTRON DARSLIKLAR INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TURI SIFATIDA

  Authors: Botirbekova Gulchehra Abdumutalovna

 101. МОВАРОУННАҲР ФАЛСАФИЙ-ИРФОНИЙ МАКТАБЛАРИ ВА ИБН АЛ-АРАБИЙ ТАЪЛИМОТИ

  Authors: Холмўминов Жаъфар Муҳаммадиевич

 102. GENDER TENGLIKNI TA’MINLASHDA XOTIN-QIZLAR HUQUQLARINING TA’MINLANISHI

  Authors: Tursunova Olmos Fayziyevna; Berdimurodova Xumora Abdunazar Qizi

 103. MA’NAVIY-MA’RIFIY SOHANING RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA

  Authors: Pardayev Sobit Abduvali O‘G‘Li

 104. TASAVVUFDA ZOHIDLIK, OSHIQLIQ VA ORIFLIK TUSHUNCHALARI

  Authors: Raxmonberdiyev Islombek Ilxom O'G'Li

 105. «КТО СЕРДЦЕМ СПРАВЕДЛИВ, МЕНЯ ПОЙМЕТ». «МУХАММАД АМИНХОДЖА МУКИМИЙ – ГОЛОС УГНЕТЕННЫХ.»

  Authors: Валиева Вазира Ренатовна

 106. ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

  Authors: Бобоева Бахора Уткирбековна

 107. КОРПОРАЦИЯНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

  Authors: Иброҳимов Азимжон Абдумўмин Ўғли

 108. TUPROQQA ISHLOV BERISHDA ENERGIYA VA RESURS TEJAMKORLIKKA ERISHISH YO‘LLARI

  Authors: Ravshanov H.A.

 109. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

  Authors: Ахмадалиева Нигора Одиловна; Саломова Феруза Ибодуллаевна; Садуллаева Хосият Абдурахманова

 110. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

  Authors: Пулатова Шахзода Каримовна

 111. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕЛИРИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА (обзор)

  Authors: Шарипова Висолат Хамзаевна; Лутфиллаев Одил Камолханович; Бердиев Нодир Файзиевич

 112. ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ ИММУНОКОРРЕКЦИИ (обзорная статья)

  Authors: Пулатова Шахзода Каримовна

 113. ОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ СЕПСИС – АССОЦИИРОВАННОГО ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

  Authors: Шарипова Висолат Хамзаевна; Лутфиллаев Одил Камолханович; Бердиев Нодир Файзиевич

 114. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

  Authors: Бахриддинова Гульнора Мухиддиновна

 115. AMIR SAYYID OLIMXONNING ROSSIYAGA KIRITGAN KAPITALLARI

  Authors: Toshqobilov Umid Sharofiddinovich; Xoliqulov Asliddin Habibulloyevich

 116. ATOYI SHE’RINING LUTFI…

  Authors: Tog'Ayeva Shaxnoza

 117. KOREYS FRAZEOLOGIYASIDA “QUVONCH” KONSEPTINING SEMANTIKASI

  Authors: Panjiyeva Shahodat Olimjonovna

 118. ERKIN VOHIDOVNING ADABIY TANQIDIY QARASHLARIGA DOIR

  Authors: Mirsanova Moxira

 119. XIX ASR SHOIRALAR IJODIDA BADIIY SAN’ATLAR JILOSI (Uvaysiy, Nodira, Dilshodi Barno, Anbar Otin she’riyati misolida)

  Authors: Navruzova Nozima Norqulovna

 120. ALISHER NAVOIYNING “SAB’AI SAYYOR” DOSTONIDA DO‘ST TIMSOLINING YARATILISHI

  Authors: Rasulova Nigora

 121. BOBUR ADABIY MUHITI VA UNING MANBALARI

  Authors: Xoliqulova Gulsanam Yorqulovna

 122. LAZGI ASHULASI QANDAY YARATILGAN

  Authors: Raximov B.

 123. THE IMPACT OF MULTIPLE INTELLIGENCES ON SECOND LANGUAGE ACQUISITION

  Authors: Khamzayeva Mukaddas Fayzullayevna

 124. ANALYSIS OF TRANSLATION OF ARTISTIC WORDS IN CLASSES

  Authors: Ibodullayeva Umida Khabibullayevna

 125. TEACHER'S KNOWLEDGE, PEDAGOGICAL SKILLS AND ABILITIES IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

  Authors: Norkhajaeva Muborak Murodkhujaevna

 126. MUSICAL SENSE OF HEARING AND METHODS OF ITS DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF PIANO PERFORMANCE

  Authors: Trigulova A.Kh.; Kimsanov Ohunjon

 127. JISMONIY TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH SHARTLARI

  Authors: Odilova Feruza Valijon Qizi; Norqobilov Muxiddin Najimovich

 128. DEVELOPMENT OF LANGUAGE COMPETENCES IN HIGHER EDUCATION STUDENTS

  Authors: Saidrasulova Shaxnoza Nazarovna

 129. HENRI LONGFELLONING “HAYAVATA HAQIDA QO‘SHIQ” SHE’RIY DOSTONI VA UNING TARIXIY MADANIY ASOSLARI

  Authors: Elova Umida Ro‘Zimurodovna

 130. OMONIMIYA VA LINGVISTIK TIZIMLARDA OMONIMLARNI ANIQLASH USULLARI

  Authors: Abjalova Manzura Abdurashetovna

 131. SAKKOKIYNING NA’T QASIDASI

  Authors: Xasanova Mashxura Jumanovna

 132. MUHAMMAD ABDONING QUR’ON KARIM VA ILM-FAN DOIRASIDAGI QARASHLARINING O’ZIGA XOSLIGI

  Authors: Hamroyev Nusrat Ixtiyorovich; Qodirov M.

 133. BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINI DARSLARDA KREATIVLIGINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

  Authors: Abduhalimova Yulduz Normurod Qizi

 134. GUMANISTIK QARASHLAR RIVOJLANISHI TARIXIDAN

  Authors: Asqarov Azimjon

 135. СИСТЕМА АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗА МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

  Authors: Дехконов Баходир; Каюмов Василий

 136. BEL OG‘RIQLARI BILAN BOG‘LIQ KASALLIKLAR VA ULARNI DAVOLASHDA ABU ALI IBN SINONING QO‘LLAGAN USULLARI

  Authors: Xalimova Dilrabo Jalilovna

 137. ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ

  Authors: Рахимбердиев Шохрухбек Равшанбекович

 138. RISK FACTORS FOR SEVERE AND CRITICAL PATIENTS WITH COVID-19

  Authors: Amonov Muhammad Komil Ogli

 139. APPLICATION OF QR CODE TECHNOLOGY IN EDUCATION

  Authors: Tashbaeva Shoira Kasimovna; Lapasova Feruza Abdullayevna

 140. THE MAIN ISSUES OF TRANSLATING MEDICAL TERMINOLOGY: RENDITION OF CARDIOLOGICAL LEXICON

  Authors: Amonova Madina Vafoyevna

 141. KREATIV PEDAGOGIKA – PEDAGOGIKAGA YANGICHA YONDASHUV

  Authors: Ruzimatova B.S.; Yulchiyev I.I.

 142. RESEARCH OF PROMISING TRENDS IN PEDAGOGY WHICH INFLUENCE THE SUCCESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

  Authors: Shakirov Tuigunjon Turgunovich; Muminova Nilufar Abdulla Kizi

 143. ISHNI SUDGA QADAR YURITISH BOSQICHIDA EKSPERTIZA XULOSALARINI BAHOLASH

  Authors: Nurumbetova Sadoqat Allayarovna

 144. KONSTITUTSIYA VA QONUNLARDA BOLA HUQUQLARINING HIMOYAS

  Authors: Maqsudova Gulbahor; Sattorova Muxarram Abdurazoqqovna

 145. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

  Authors: Шеров Алишер Бакберганович

 146. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN MUSTAQIL ISH TOPSHIRIQLARNI BAJARISHDA ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH

  Authors: Uzakov Zair; Tursunov Mirolim Ahmadovich

 147. TRANSPORTDA KICHIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

  Authors: Raximberdiyev Ismoil Ubaydullayevich

 148. AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA MAVSUMIY SERVIS XIZMAT KO’RSATISH TURLARI VA ULARNING XARAKAT XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI

  Authors: Raxmatov O'Tkirjon Farxod O'G'Li; Sotvoldiyev Xasanboy Rasuljon O'G'Li

 149. НЕПОДВИЖНЫЙ ТОЧКИ КВАДРАТИЧНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НА S1*S1

  Authors: Мейлиев Х. Ж.; Холбеков Ш.О.

 150. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

  Authors: Каюмова Дилдора Туробовна

 151. QOLOQ MAMLAKATLARNI INQIROZDAN CHIQISH VA RIVOJLANISHNING ZARURIY YO‘LLARI

  Authors: Do‘Stov Lochinbek Farxod O‘G‘Li; Shodiyeva Gulnora Mardiyevna

 152. IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTMASLIK PRINSIPINING AHAMIYATI

  Authors: Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor O‘G‘Li.

 153. YOSH VOLEYBOLCHILAR JISMONIY SIFATLARINING O‘ZARO ALOQADORLIGI

  Authors: Raxmatov Ne'Matulla Sharofovich; Sattarov Ashraf Eshaliyevich

 154. CHIZMACHILIK VA DIZAYN FANLARINI INTEGRATSIYALASH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Haqberdiyev B.R.; Otaxonova Sh.F.Qodirova D.I.