ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Erdem İçin Hangi Bilgi Gereklidir / What Knowledge is Necessary for Virtue?

Journal: Arete Journal of Political Philosophy (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 70-91

Keywords : Virtue Ethics; Aristotle; Konwledge / Erdem Etiği; Aristoteles; Bilgi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Aristotelesçi etik, erdemlerin nasıl doğru bir biçimde kavramsallaştırıldığına ve failleri değerlendirmemizde nasıl çalıştığına ilişkin, endoxaya olan yakın uyumu hususunda kendisiyle övünür. Ancak bazı eleştirmenler, bu erdemler tasvirinin, esasında gerçekçi olmadığını iddia ederler. Aristotelian ethics prides itself on its close fit with the endoxa concerning how virtues are properly conceptualized and invoked in our evaluation of agents.

Last modified: 2021-11-25 07:06:04