ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

π soni haqida qiziqarli ma’lumotlar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 36-49

Keywords : formula; maxsus dastur; santimetr; diametr; aylana; perimetr; yorug‘lik yili.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada π soniga bag‘ishlangan bir qator qiziqarli ma'lumotlar va formulalar hamda sonning o‘ziga xos jihatlari haqida batafsil ma'lumotlar bayon qilingan. Tushuntirishni osonlashtirish maqsadida chizmalar keltirilgan. Cheksiz ketma-ketliklar va qatorlar yordamida sonini o'rganish usullari tushuntirib berilgan.

Last modified: 2021-11-29 15:40:00