ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

To‘plam haqida tushuncha va ular ustida amallar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 94-100

Keywords : to‘plam; amallar; birlashma; kesishma; diagramma; mantiq; dekart ko‘paytma; to‘plam elementi chekli; cheksiz;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

To‘plam tushunchasi matematikaning boshlang‘ich (ta'riflanmaydigan) tushun-chalaridan biridir. U chekli yoki cheksiz ko‘p obyektlar (narsalar, buyumlar, shaxslar va h.k.) ni birgalikda bir butun deb qarash natijasida vujudga keladi. To‘plam tushunchasi, Geogr Kantor quyidagicha izohlaydi “To‘plam” deganda biz bir-biridan farq qiluvchi qandaydir aniq predmetlar, ya'ni ob'ekitlarning ongimizda bir butun shakilda mujassamlashuvini tushunamiz.

Last modified: 2021-11-29 15:47:30