ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Avtonom differensial tenglamalarning qo’zg’almas nuqtalari tasnifi haqida

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 101-113

Keywords : avtonom differensial tenglama; qo’zg’almas nuqta; tugun; markaz; egar; turg’un; fazali portret;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada avtonom differensial tenglamalar sistemasining qo'zg'almas nuqtalari o'rganilgan va har bir hollari alohida-alohida tasniflangan. Qo'zg'almas nuqtalarning tasnifi asosida fazali portretning sxematik grafigi chizib ko'rsatilgan va talabaga tushunarli bo'lishi uchun misol ham yechib ko‘rsatilgan.

Last modified: 2021-11-29 15:49:03