ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tiodiazolning ba’zi geometrik va energetik parametrlarini eksperimental o’rganish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 201-204

Keywords : Tiodiazol; zaryad qiymati; ChemOffice; Empirik usul; molekulyar mexanika; energetik parametr; hosil bo’lish issiqlik energiyasi; real bog’ uzunligi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kimyo fanida moddalarning muhim parametrlaridan biri ulardagi zaryad taqsimoti hisoblanadi. Zaryad taqsimotini aniqlagan holda moddalarning reaksion markazlarini, reaksiyalarning borish mexanizmlarini odatda kimyoviy moddalardagi atomlarning zaryadi δ+ yoki δ- holatida belgilanadi. Ushbu maqolada tiodiazol moddasining ChemOffice dasturi yordaminda zaryad taqsimotining nazariy natijalari hamda Avagadro dasturi yordamida olingan ayirim geometrik va energetik xarakteristikalari keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 16:05:17