ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DI (2-aminotiazol) gossipolning ba’zi geometrik va energetik parametrlarini Avagadro dasturida o’rganish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 234-237

Keywords : Empirik usul; molekulyar mexanika; geometrik parametr; energetik parametr; hosil bo’lish issiqlik energiyasi; ideal bog’ uzunligi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu izlanishimizda Avagadro dasturi yordamida di(2-aminotiazol) gossipolning ayrim geometrik va energetik parametrlarini empirik hisoblash usullarida o'rganish natijalari keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 16:13:32