ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Xrom(III)formiat va temir(III)formiatning biologik faolligini PASS dasturi yordamida o’rganish

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 333-336

Keywords : Pa qiymat; Pi qiymat; PASS (online); biologik faollik; ingibitor; struktura-biologik faollik; xrom(III)formiat; temir(III)formiat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kimyo sohasida tadqiqotlar olib borishda “Yo'naltirilgan sintez” tushunchasi zamonaviy tadqiqot laboratoriyalarida yanada chuqurroq kirib kelmoqda sababi yangi modda sintez qilishning o'zi tadqiqot natijalari uchun yetarli hisoblanmaydi. Shunday ekan sintez qilingan yangi birikmaning fizik-kimyoviy xossalari bilan bir qatorda biologik faolligini o'rganish davr talabi hisoblanadi. Ushbu tadqiqotimizda PASS (online) dasturida xrom(III)formiat va temir(III)formiatning biologik faolligini o'rganish natijasi keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 17:04:14