ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Maydon tranzistorlariga yorug’likning ta’sirini

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 430-437

Keywords : unipolyar transistor; metal-dielektrik-poliprovodnik; kremniy oksidi SiO2; Darlington sxemasi; stok; istok; zatvor;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada maydon tranzistorlarining yaratilish tarixi, ularning tuzilishi va ishlash prinsipi, sxemada ulanishi, yorug'lik ta'siri qisqacha tasniflangan.

Last modified: 2021-11-29 17:15:52